27-300 Lipsko, ul. Rynek 29; tel. (48) 378 05 52, fax. (48) 378 27 72, e-mail: pup@puplipsko.pl
 
Obecnie jesteś na: Strona główna  Aktualne kwoty, stawki, itp...
Aktualne kwoty, stawki, itp...
wersja do druku  
 Rodzaj świadczeniaKwota brutto 
 Zasiłek dla bezrobotnych przez pierwsze 3 m-ce pobierania:*
  - obniżony (80%) 664,90 zł 
  - podstawowy (100%) 831,10 zł 
  - podwyższony (120%) 997,40 zł 
 Zasiłek dla bezrobotnych po 3 m-cach pobierania:*
  - obniżony (80%) 522,10 zł 
  - podstawowy (100%) 652,60 zł 
  - podwyższony (120%) 783,20 zł 
  
 Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
  - odbywania stażu lub przygotowania zawodowego (120% kwoty zasiłku podstawowego) 997,40 zł 
  - odbywania szkolenia (120% kwoty zasiłku podstawowego) 997,40 zł 
  - kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej do której bezrobotny uczęszcza w systemie wieczorowym lub zaocznym (100% kwoty zasiłku podstawowego). 831,10 zł 
  - studiów podyplomowych (20% kwoty zasiłku podstawowego) 166,30 zł 
  
 Dodatek aktywizacyjny:
  - dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (do 50% kwoty zasiłku podstawowego)max 415,60 zł 
  
 Refundacja:
  - przysługuje bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych (50% zasiłku dla bezrobotnych). 415,60 zł 
  
 Świadczenie przedemerytalne:
  - (przyznane po 31.07.2004 r.). 670,00 zł 

 Wynagrodzenia i składki 
 Minimalne wynagrodzenie za pracę:
  - (w I roku pracy 80%, w II roku 90%). 1 850,00 zł 
  
 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie:
  - (w III kwartale 2015 r.). 3 895,33 zł 
  
  - Skladka na ubezpieczenie zdrowotne: 9 % 
  

*  Obowiązuje od 01.06.2014 r.

poprzednia strona  początek strony
Sondy  |  Mapa serwisu  |  Rejestr zmian  |  Administracja  |  Dla pracowników  |  Zastrzeżenia prawne  |   BIP   |  Kontakt
Jesteś 1.784.471 osobą   |   Ostatnia aktualizacja: 26.07.2016 rok   |   Projekt i wykonanie: Mirosław Sołtykiewicz