27-300 Lipsko, ul. Rynek 29; tel. (48) 378 05 52, fax. (48) 378 27 72, e-mail: pup@puplipsko.pl
 
Obecnie jesteś na: Strona główna  Informacje  Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania
wersja do druku  
  żona ma trzymiesięczne wypowiedzenie pracy do końca roku z powodu likwidacji zakładu pracy.w styczniu kończy 32 lata pracy a wiek 47 lat .jak długi będzie okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

 Wg. ustawy „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” w w/w przypadku na terenie działania tut. urzędu zasiłek przysługuje na okres 6 m-cy w wysokości 120% podstawy zasiłku.

Odpowiedzi udzielił(a): Anna Świderska  w dniu: 31.10.2006 rok, godz. 09:50
  Czy osoba bedaca zarejestrowana w Urzędzie Pracy musi zgłosić sie osobiście i poinformować o tym ze została zatrudniona i czy jest okreslony termin na zgłoszenie sie do waszego oddzialu?

 Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni urząd pracy o podjęciu zatrudnienia. Informacja ta może być przekazana pisemnie.
Ponadto stosownie do zapisu art. 36 ust. 7 w/w ustawy, również pracodawca jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna.
Odpowiednie dokumenty zamieszczone są na naszej stronie internetowej.


Odpowiedzi udzielił(a): Anna Świderska  w dniu: 04.04.2007 rok, godz. 11:18
  Mam 23 lata pracy. Zwolniony za porozumieniem stron.Mam gospodarstwo,przeliczeniowego 2,02 ha i czy mi przysluguje zasilek dla bezrobotnych??

 Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) bezrobotnym - oznacza to osobę niezatrudnioną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, jeżeli nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe.
W związku z powyższym, nie spełnia Pan wymogów osoby bezrobotnej wyżej cytowanej ustawy i w wyniku czego nie przysługuje Panu świadczenie dla osób bezrobotnych.


Odpowiedzi udzielił(a): Anna Świderska  w dniu: 07.05.2008 rok, godz. 14:08
  W jakim czasie należy zarejestrować się w Urzędzie Pracy od momentu utraty pracy?

 Każda osoba bezrobotna może zarejestrować się w Urzędzie Pracy w dowolnym czasie. Jednakże, jeżeli dotyczy to sytuacji, kiedy bezrobotny w trakcie posiadania statusu oraz prawa do zasiłku straci status osoby bezrobotnej z powodu podjęcia pracy to zgodnie z art. 73 ust. 5 ustawy „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” (tekst jednolity Dz. U. z 2008, Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) winien zarejestrować się ponownie w terminie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia.
Powyższe pytanie jest zbyt ogólne i nie zawiera bliższych informacji, w jakiej sytuacji znajduje się osoba która je zadała. 

Odpowiedzi udzielił(a): Anna Świderska  w dniu: 29.10.2008 rok, godz. 08:10
zadaj pytanie poprzednia strona  początek strony
Sondy  |  Mapa serwisu  |  Rejestr zmian  |  Administracja  |  Dla pracowników  |  Zastrzeżenia prawne  |   BIP   |  Kontakt
Jesteś 1.780.831 osobą   |   Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016 rok   |   Projekt i wykonanie: Mirosław Sołtykiewicz